De opvangomgeving

Bij de selectie van een gastouder wordt ook gekeken of het huis en de omgeving kindvriendelijk, veilig en hygiënisch zijn ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risico-inventarisatielijsten van de MO groep (maatschappelijk ondernemers) De gastouder moet bereid zijn de nodige maatregelen te nemen om het huis veilig(er) te maken. Bij de jaarlijkse bezoeken aan de gastouder wordt deze risico-inventarisatie geactualiseerd. U kunt bij het gastouderbureau vragen deze risico-inventaris in te zien.  Bent u al gekoppeld aan een gastouder dan kunt u de risico-inventarisatie online bekijken.

Kindvriendelijk wil zeggen dat de kinderen hun omgeving kunnen en mogen onderzoeken. Dit betekent niet dat alle kwetsbare spullen weggezet worden.  Gastkinderen leren meestal snel waar ze bij de gastouder wel en niet aan mogen komen.

Enkele richtlijnen:

  • Het huis van de gastouder dient hygiënisch te zijn. De vloeren maar ook het speelgoed, de box en andere kindermeubels worden regelmatig schoongemaakt.
  • De ruimten waar kinderen spelen of slapen moeten goed geventileerd worden. Indien er huisdieren zijn kan het nodig zijn vaker te stofzuigen om overlast van bijvoorbeeld hondenhaar te voorkomen. Deze ruimtes zijn rookvrij.
  • Er moet een rustige slaapruimte aanwezig zijn.
  • Een gastouder heeft een eigen tuin. Deze moet deugdelijk af te sluiten zijn en een vijver of andere obstakels moeten afgeschermd zijn.
  • Huisdieren zijn nooit helemaal te vertrouwen met kinderen, daarom mag een gastkind nooit met een huisdier alleen zijn. Gastouders leren gastkinderen omgaan met de dieren, bijvoorbeeld om niet aan de etensbak te komen.
  • Huishoudelijke taken kunnen gedaan worden, maar hebben echter geen prioriteit.
  • Het huis van de gastouder wordt beoordeeld aan de hand van de gastkinderen. Oudere kinderen bijvoorbeeld hebben meer speelruimte nodig, jongere kinderen een rustige slaapruimte.