Onze gastouders

Bij de selectie wordt de aspirant-gastouder beoordeelt door de houder van het gastouderbureau. Indien de (eventuele) partner regelmatig aanwezig is tijdens de opvanguren, wordt hij/zij bij de selectieprocedure betrokken.

 • De gastouder heeft minimaal een diploma helpende welzijn MBO 2 niveau. Daarnaast een geldig certificaat Kinder EHBO.
 • Er mag in het huis en buitenruimtes waar de opvang plaatsvindt niet gerookt worden.
 • De gastouder moet in staat zijn met verschillende kinderen, ouders en opvoedingsstijlen te kunnen omgaan. Zij heeft hier ook ervaring in.
 • Een gastouder wordt geacht in staat te zijn de ontwikkeling van de kinderen met positieve aandacht, geduld en verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren.
 • De gastouder moet een veilige en hygiĆ«nische verzorging aan kinderen kunnen bieden.
 • Een gastouder moet goed kunnen organiseren en zakelijk kunnen omgaan met afspraken en financiĆ«le zaken.
 • Een gastouder moet goed kunnen communiceren met ouders en het gastouderbureau en haar/zijn eigen behoeften en grenzen duidelijk kunnen maken.
 • Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar worden opgevangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Er mogen maximaal 5 kinderen van 0 tot 4 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 tot 1 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Een gastouder is verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen bij de gemeente. Zo ook de andere meerderjarige bewoners en structureel aanwezigen van het opvangadres. Met de VOG worden allen geregistreerd in Persoonsregister Kinderopvang. Daarmee is er een continue screening VOG.
 • De gastouder is minimaal 21 jaar oud.

Gastouders hebben verschillende achtergronden. Zij zijn bereid om door het volgen van deskundigheidsbevordering zich te verdiepen in wat het pedagogisch verantwoord opvoeden van kinderen van iemand anders inhoudt. De professionaliteit komt verder tot uiting in haar/zijn inzicht in eigen normen en waarden en houding waarmee zij/hij het werk doet.

De gastouder wordt minimaal twee maal per jaar bezocht door het gastouderbureau, zonodig vaker. Het gastouderbureau houdt contact met de gastouder over het verloop van de opvang en begeleidt de gastouder hierin. Daarbij wordt gekeken hoe het gastkind zich over het algemeen voelt,of het al goed gewend is, of het graag naar de gastouder toekomt, of de contacten tussen eigen kinderen en het gastkind goed verlopen en hoe het contact tussen de gastouder en de ouders is. Waar nodig zal het gastouderbureau adviezen geven. Ook kan de gastouder zelf met vragen bij het gastouderbureau terecht. Dit kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook praktische zoals manieren om het huis veiliger te maken.

De inspectierapporten van de gastouders zijn in te zien op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl