Overige informatie

Privacy

Het gastouderbureau is zich bewust van het feit, dat alle persoonlijke informatie met grote zorg behandeld moet worden. Ook van de gastouders wordt verwacht dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Klachten

Het gastouderbureau heeft een interne en externe klachtenregeling. Deze wordt op verzoek toegezonden.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders, die de belangen behartigen van ouders en kinderen. Namen en telefoonnummers van leden van de oudercommissie, kunt u opvragen bij het bureau.

Anti-discriminatie

Het gastouderbureau zal geen onderscheid maken naar sekse, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, handicaps en levensbeschouwing. Tevens gaat het gastouderbureau ervan uit, dat ouders en gastouders zich hieraan houden.

Betaling

Gastouderbureau Wijk werkt met een online factuursysteem. Hiermee kunnen we de gastouder op of rond de eerste van de maand betalen.

Vertrouwensinspecteur

Er is een vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang.  Stel je voor dat je je werkgever, collega, aandachtsfunctionaris of de eigenaar of een medewerker van je gastouderbureau verdenkt van mishandeling, dan kun je dat moeilijk rechtstreeks met ze bespreken. Dan wil je toch graag met iemand even sparren om te kijken of je vermoedens kloppen. Ook wil je dan graag weten wat je kunt en wat je moet doen. Zij bieden je het luisterend oor.

Dus heb je het vermoeden van seksueel misbruik of intimidatie of een vermoeden van geweld tegen kinderen tijdens de opvang door je werkgever, collega, aandachtsfunctionaris of de eigenaar of een medewerker van het gastouderbureau bel met de vertrouwensinspectie. Zij zijn er voor jou.  Je kunt bellen naar 0900 111 3 111

Landelijk Register Kinderopvang

Het nummer van Gastouderbureau Wijk in het Landelijk Register Kinderopvang is 217716544