Overige informatie

Privacy

Het gastouderbureau is zich bewust van het feit, dat alle persoonlijke informatie met grote zorg behandeld moet worden. Ook van de gastouders wordt verwacht dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Klachten

Het gastouderbureau heeft een interne en externe klachtenregeling. Deze wordt op verzoek toegezonden.Oudercommissie:De oudercommissie bestaat uit ouders, die de belangen behartigen van ouders en kinderen. Namen en telefoonnummers van leden van de oudercommissie, kunt u opvragen bij het bureau.

Anti-discriminatie

Het gastouderbureau zal geen onderscheid maken naar sekse, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, handicaps en levensbeschouwing. Tevens gaat het gastouderbureau ervan uit, dat ouders en gastouders zich hieraan houden.

Betaling

Gastouderbureau Wijk werkt met een online factuursysteem. Hiermee kunnen de gastouder op of rond de eerste van de maand betalen.