Voordelen

Voordelen van opvang via ons gastouderbureau

  • Er wordt actief gezocht naar een ouder, die aansluit op uw wensen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke dagen en tijden u wilt opvangen en welke leeftijdsgroep.
  • De benodigde overeenkomsten worden opgesteld.
  • Twee maal per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats, desgewenst vaker.
  • Het gastouderbureau heeft een extra WA- en inboedelverzekering afgesloten zodat eventuele schades die niet door uw eigen verzekeraar vergoed worden, bij deze verzekeraar geclaimd kunnen worden.
  • U kunt altijd contact opnemen met het gastouderbureau voor vragen of advies over bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kind of voor opvoedkundige vragen. Ook natuurlijk, als u het, met uw vraagouder, ergens niet over eens kunt worden.
  • Indien gewenst kunt u lid worden van de speel-o-theek.
  • Er zijn themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over kinder-EHBO.