Voordelen

Voordelen bij opvang via ons gastouderbureau

  • Het gastouderbureau is een erkend bureau. Zo komt u in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Het gastouderbureau kan u hierbij adviseren. Het Landelijk Register Kinderopvang nummer is: 217716544.  U vindt de registratie op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede www.wijkbijduurstede.nl.
  • Er wordt actief gezocht naar een gastouder die aansluit op uw wensen.
  • De benodigde overeenkomsten worden gemaakt.
  • De gastouder en de volwassen huisgenoten hebben een `Verklaring Omtrent Gedrag` aan het gastouderbureau geleverd. Deze verklaring valt onder continue screening.
  • Het huis van de gastouder is gecheckt op risico´s, zoals veiligheid en gezondheid, en of de beschikbare ruimtes geschikt zijn voor kinderopvang door middel van een risico-inventarisatie. U kunt deze opvragen via het gastouderbureau en inzien op de site als u ingelogd bent.
  • U kunt gebruik maken van een reserve-gastouder mocht uw eigen gastouder onverhoopt ziek worden of op vakantie is.
  • Eenmaal per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats, desgewenst vaker.
  • Het gastouderbureau heeft een extra WA- en inboedelverzekering afgesloten om eventuele schades die niet door uw eigen verzekeraar vergoed worden, bij deze verzekeraar geclaimd kunnen worden.
  • U kunt altijd contact opnemen met het gastouderbureau voor vragen of advies over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind of voor opvoedvragen. Ook natuurlijk als u het ergens met uw gastouder niet overeen kunt komen.
  • Als de gastouder op vakantie is of ziek  gaan wij desgewenst actief op zoek naar een reserve-gastouder.  Gastouderbureau Wijk kent vrijwel alle gastouders in Wijk bij Duurstede en omstreken door de ervaring vanaf het jaar 2000.

Tarieven

Gastouders rekenen een eigen uurtarief.  Afhankelijk welke kosten inbegrepen zijn hanteren de meeste gastouders een tarief tussen de €5,00 en € 7,00 per uur. Zij zijn ondernemers en mogen zelf bepalen. Een gastouder aan huis is minimaal € 10,93 per uur. Dat is wettelijk zo bepaald.

De bureaukosten zijn afhankelijk van wensen en aantal uren. Minimaal is het €40,00 per maand. Bij BSO en/of alleen reserve / vakanties werken we met een uurtarief. Dit bedrag wordt mede gebruikt voor bijvoorbeeld EHBO aan kinderen voor de gastouders, verzekeringen, geschillencommissie, bankkosten. De bureaukosten zijn ook mee te nemen voor de belastingtoelage.